Professionalisering

Ontwikkeling van mijn kennis en vaardigheden vind ik belangrijk alsmede intercollegiaal overleg. Ik professionaliseer mijzelf door deel te nemen aan twee intervisiegroepen en volg jaarlijks bij- en nascholingen. Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten VIT.

Indien je onverhoopt niet tevreden bent, hoor ik dit graag en hoop ik dit in een gesprek op te kunnen lossen. Komen we er samen niet uit dan kan je een beroep doen op de klachtenfunctionaris dat onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) valt. Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging.