Ziektekostenverzekeraar

Integratieve psychotherapie wordt door veel ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk of volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg voorafgaand aan de behandeling je ziektekostenverzekeraar om te weten of de behandeling onder jouw verzekering valt.
Let op: Coaching valt niet onder de vergoeding door de zorgverzekeraar.